Δημοσίευση των Πορισμάτων της Ομάδας Νομικής Έρευνας της ELSA Athens σχετικά με την «Εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους στην Ελλάδα» από τη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

vp.marketing ELSA Athens, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Ομάδα Νομικής Έρευνας της ELSA Athens σχετικά με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ...