Φορείς υποστήριξης 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Ολοκληρώνοντας τις ευχαριστίες, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς  όλους τους φορείς που ...

ΕΡΤ Χορηγός Επικοινωνίας 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ,  χορηγό επικοινωνίας του 6ου ΕΔΕΔ, για την πολύτιμη στήριξη ...

Χορηγοί 6ου ΕΔΕΔ – Zepos & Yannopoulos Law Firm

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, Χρυσό Χορηγό του 6ου ΕΔΕΔ, ...

Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Έχοντας διανύσει τρεις μήνες αδιάλειπτης και επίμονης προσπάθειας για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ...