Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Έχοντας διανύσει τρεις μήνες αδιάλειπτης και επίμονης προσπάθειας για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ...

Αναβολή 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Επιδεικνύοντας τη δέουσα υπευθυνότητα, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας όλων των συμμετεχόντων ...