Διαδικασία του Διαγωνισμού

Φέτος, για δέκατη συνεχή χρονιά, πρόκειται να διοργανωθεί στην Αθήνα ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης. Ο Διαγωνισμός συνιστά την πιο ολοκληρωμένη προσομοίωση του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή φοιτητών και από τις τρεις Νομικές Σχολές της χώρας. Παράλληλα, η εμπλοκή δεκάδων ακαδημαϊκών και δικαστικών λειτουργών σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού, εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ρεαλιστικές συνθήκες διεξαγωγής. 

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει α) γραπτή διαδικασία, με την υποβολή από πλευράς των συμμετεχόντων δικογράφων (ανάλογα με την Δικαιοδοσία, στην οποία υπάγεται η κρινόμενη υπόθεση) και β) προφορική διαδικασία ενώπιον Εικονικού Δικαστηρίου, που απαρτίζεται από νομικούς επιστήμονες και πραγματικούς δικαστές. Στον Διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος δύο ομάδες από κάθε Πανεπιστήμιο, ανά δικαιοδοσία. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό και τους Όρους Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Κανονισμός ΕΔΕΔ-ELSA Greece

Όροι Διεξαγωγής 10ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης_compressed