Περί Δίκης

Α. Ιστορία του ΕΔΕΔ

Μείζονος σημασίας επιδίωξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής θεωρίας.
Στην πλειονότητα των θετικών και τεχνικών σχολών ο στόχος υλοποιείται εν μέρει με τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων. Απεναντίας, στις θεωρητικές σχολές και ιδίως στη Νομική Σχολή, όπου η πρακτική άσκηση προϋποθέτει πτυχίο – εν αντιθέσει με άλλες χώρες στις οποίες πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των σπουδών – δεν υπάρχουν μέθοδοι πρακτικής εξάσκησης των νομικών γνώσεων του προπτυχιακού φοιτητή. Σαφώς και επιχειρούνται προσπάθειες από τους διδάσκοντες, όπως επισκέψεις σε χώρους νομικού ενδιαφέροντος ή παρακολουθήσεις δικών, εντούτοις όλα αυτά δεν παύουν να είναι θεωρητικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας.
Αναπόφευκτα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσομοιώσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και θεσμών είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και προσφιλείς στους φοιτητές, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, να εξασκήσουν δεξιότητές τους, όπως ο δημόσιος λόγος, η διαπραγμάτευση, το πνεύμα συνεργασίας κλπ. και ασφαλώς, να συναναστραφούν με συνομηλίκους εντός και εκτός της χώρας. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει επιτυχείς προσπάθειες οργάνωσης προσομοίωσης δικών του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην αγγλική γλώσσα ή προσομοίωσης δίκης ελληνικού μεν δικαστηρίου σε τοπικό δε επίπεδο στα πλαίσια συναφούς μαθήματος. Πολύ συχνά έχει εκφρασθεί η ερώτηση και επιθυμία των φοιτητών, διδασκόντων και νομικών «Πώς και δεν έχει διοργανωθεί ένας εθνικός διαγωνισμός εικονικής δίκης εθνικού δικαστηρίου;», με πρώτη σκέψη τη δυσκολία να έγκειται στην εύρεση φορέα διοργάνωσης.
Εν προκειμένω η Ελληνική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών (ELSA Greece), το 2015, εγκαθίδρυσε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (ΕΔΕΔ): ένα τριήμερο ακαδημαϊκό πρόγραμμα που έλαβε τότε χώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη και προσομοίωσε δίκη ποινικού εφετείου με τη συμμετοχή ομάδων φοιτητών, προερχόμενων εκ των τριών νομικών σχολών της χώρας, υπό την καθοδήγηση και αξιολόγηση εξεχόντων ακαδημαϊκών και νομικών. Πρόκειται, ομολογουμένως, για ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο ανέλαβε η ELSA Greece να φέρει εις πέρας.

Η επιτυχία της πρώτης έκδοσης ενθάρρυνε την προσπάθεια για την καθιέρωση του διαγωνισμού σε ετήσια βάση, όπως ακριβώς οραματίστηκαν και οι εμπνευστές του – Αντωνία Μαρκοβίτη, Στέργιος Αϊδινλής και Ιωάννης Πετράς. Ακολουθώντας την σκέψη τους για ένα ζωντανό και συνεχώς εξελισσόμενο διαγωνισμό που θα αλλάζει διαρκώς αντικείμενο, η ELSA Greece διοργάνωσε το 2016 τον 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (15-17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη) που προσομοίωσε μία δίκη για αυτοκινητική διαφορά ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου. O δεύτερος ΕΔΕΔ, έχοντας στο τιμόνι τους Τάσο Καλέργη και Σοφία Παπασπυροπούλου πέτυχε ξανά τη συμμετοχή ομάδων των τριών νομικών σχολών της χώρας και την τήρηση ενός υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.
Έπειτα, το 2017, ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, με υπεύθυνους της διοργάνωσης, την Δέσποινα Ζιάνα και τον Σταύρο Κουρμπέτη, έφτασε στο απόγειο των οργανωτικών του δυνατοτήτων, πραγματοποιούμενος στην Θεσσαλονίκη, με μία υπόθεση προερχόμενη από τον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Το τέλος του 3ου ΕΔΕΔ, άφησε όλους όσους είχαν ασχοληθεί έως τότε με την διοργάνωση του να οραματίζονται τις δυνατότητες εξέλιξης και επέκτασης του.
Με βασικό στόχο λοιπόν, ο ΕΔΕΔ να παρέχει στους συμμετέχοντες, την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρακτική εφαρμογή της νομικής επιστήμης, σταδιακά, υπό το πρίσμα όλων των κλάδων του δικαίου, συνεχίζουμε με την διοργάνωση του ανανεωμένου πλέον 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης.
Τον Απρίλιο του 2018 θα λάβουν χώρα έτσι, στο πλαίσιο του 4ου ΕΔΕΔ, δύο, αντί μίας, Εικονικές Δίκες, ενώπιον Δικαστηρίων διαφορετικών δικαιοδοσιών, με υποθέσεις ανεξάρτητες μεταξύ τους. Θα προσομοιωθεί, μία Εικονική Δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου και μία Εικονική ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου.
Θεμελιώδης στόχος μας, παραμένει μέσω αυτού του προγράμματος να έλθει ο φοιτητής σε επαφή με τη δικαστική διαδικασία σε μια έγκαιρη χρονική περίοδο, προκειμένου να προβεί μεταγενέστερα σε μια υπεύθυνη απόφαση περί του κλάδου ειδίκευσης και μετέπειτα απασχόλησης που θα ακολουθήσει.

Β. Ακαδημαϊκές Επιτροπές

Οι Ακαδημαϊκές Επιτροπές των δύο Εικονικών Δικών του 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονική Δίκης:

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εικονικής Δίκης ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου:
1) Άρτεμις Κανελλοπούλου, Ασκούμενη Δικηγόρος ΔΣΘ-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΑΠΘ
2) Ελένη Καραμπάτση, Ασκούμενη Δικηγόρος ΔΣΘ-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΑΠΘ
3) Παντελής Μπράτης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ
4) Θεανώ Σικλαφίδου, Ασκούμενη Δικηγόρος ΔΣ Αλεξανδρούπολης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΔΠΘ

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εικονικής Δίκης Ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου:
1) Μαρία Μανώλη, Ασκούμενη Δικηγόρος ΔΣΘ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΑΠΘ
2) Αναστασία-Μάχη Σαμολή, Ασκούμενη Δικηγόρος ΔΣΘ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΑΠΘ
3) Σάββας Ατζέμογλου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Erasmus University Rotterdam
4) Νικόλαος Βαδιβούλης, Προπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ
5) Δέσποινα-Μαρία Κοροβέση, Προπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΚΠΑ

Γ. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι

Α)Επιμέλεια υπόθεσης Ποινικού Δικαίου:

1)Αδάμ Παπαδαμάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Βιογραφικό
2) Θεόδωρος Παπακυριάκου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Βιογραφικό

Β) Επιμέλεια Υπόθεσης Διοικητικού Δικαίου:
1) Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Βιογραφικό
2) Νικόλαος Νικολάκης, Εισηγητής Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ. Οργανωτική Επιτροπή

Οι αιτήσεις για την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης θα ανοίξουν πολύ σύντομα! Μείνετε συντονισμένοι για να μην χάσετε την ευκαιρία να συνδράμετε στην διοργάνωση του ανανεωμένου 4ου ΕΔΕΔ.

Επικεφαλής Διοργάνωσης
Παναγιώτης Βιόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων ELSA Greece
Κωνσταντίνος Λιάρος, Ειδικός Συνεργάτης Εικονικών Δικών ELSA Greece

Υπεύθυνη Marketing
Κυριακή – Ιφιγένεια Ακρίτα

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης
Σωτήριος Βεργίδης

Τοπικοί Συντονιστές

Αθήνα: Αθηνά Ζώη, Σοφία Κούτρα, Λήδα Σιουρούνη

Θεσσαλονίκη: Ελισάβετ Παπαθανασίου, Πολυξένη Μποτού, Μαρία Κεσίδου

Κομοτηνή: Στέλιος Βούκουνας, Ναταλία Ταρουδάκη, Χρήστος Παλιμέρης