Ακαδημαϊκοί Επιβλέποντες – 8ος ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Athens, ELSA Greece, ELSA Komotini, ELSA Thessaloniki, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τους ακαδημαϊκούς επιβλέποντες των τριών δικαιοδοσιών που θα προσομοιωθούν στην όγδοη έκδοση του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης!

Κύρια αρμοδιότητα του Ακαδημαϊκού Επιβλέποντός είναι η επιμέλεια της υπόθεσης και του φακέλου της δικογραφίας, σε συνεργασία με τους/-ις Ειδικούς/-ες Συνεργάτες/-ιδες των τριών δικαιοδοσιών του Διαγωνισμού.

Ακαδημαϊκός Επιβλέπων στην Πολιτική Δικαιοδοσία είναι ο κ. Ζαφείριος Τσολακίδης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έλαβε πτυχίο Νομικής το 1999 και διδακτορικό δίπλωμα το 2007 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2010 εξελέγη λέκτορας, το 2014 Επίκουρος Καθηγητής κι από το 2020 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος Αθηνών από το 2002, παρ’ Αρείω Πάγω από το 2012. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καταλαμβάνουν τους κλάδους του παραδοσιακού αστικού δικαίου, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της ενέργειας και το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων. Έχει συγγράψει έξι αυτοτελή βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 μελέτες σε νομικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και συλλογικά έργα.

Ακαδημαϊκός Επιβλέπων στη Διοικητική Δικαιοδοσία είναι ο κ. Κυριάκος Π. Παπανικολάου. Είναι Λέκτωρ Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει μαθήματα συνταγματικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, διοικητικής δικονομίας, δικαίου δημοσίων συμβάσεων, δικαίου προστασίας περιβάλλοντος, εισαγωγής και ασκήσεων δημοσίου δικαίου. Διδάσκει, επίσης, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Έχουν δημοσιευθεί δύο μονογραφίες του, με τους εξής τίτλους: «Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών» (2018, σελ. ΧΧΙΙ + 326, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2020) και «Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο» (2009, σελ. XXVII + 615). Επίσης, μελέτες του, κυρίως επί θεμάτων δημοσίου και ευρωπαϊκού δικαίου, έχουν δημοσιευθεί σε νομικές επιθεωρήσεις και σε συλλογικούς τόμους. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, παριστάμενος κυρίως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Ακαδημαϊκός Επιβλέπων στη Ποινική Δικαιοδοσία είναι ο κ. Ιωάννης Ναζίρης. Είναι επίκουρος καθηγητής ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος. Είναι απόφοιτος των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Harvard. Πέρα από την Ελλάδα, έχει διδάξει στις ΗΠΑ και την Κύπρο κι έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι δημοσιεύσεις και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτουν διάφορα αντικείμενα στα πεδία του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, του δικονομικού ποινικού δικαίου, του διεθνούς ποινικού δικαίου, του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με διάφορους διαγωνισμούς εικονικής δίκης και υπό διάφορες ιδιότητες (του προπονητή, του κριτή, του διοργανωτή), τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ.