Περίληψη Υποθέσεων 8ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Athens, ELSA Greece, ELSA Komotini, ELSA Thessaloniki, Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Η υπόθεση της Διοικητικής, Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοδοσίας του 8ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης είναι εδώ!
Μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την περίληψη της υπόθεσης στην ιστοσελίδα μας