Υπεύθυνοι Δικαιοδοσιών – 8ος ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Athens, ELSA Greece, ELSA Komotini, ELSA Thessaloniki, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τους Υπεύθυνους των τριών δικαιοδοσιών που θα προσομοιωθούν στην όγδοη έκδοση του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης!
Ο ρόλος του Υπευθύνου Δικαιοδοσίας του Διαγωνισμού περιλαμβάνει σε αδρές γραμμές τις εξής αρμοδιότητες:
• επιλογή των συμμετεχόντων που θα στελεχώσουν τις δύο ομάδες που θα εκπροσωπήσουν το Πανεπιστήμιο στη κάθε δικαιοδοσία βάσει φύλλων αξιολόγησης, κοινών και για τα τρία πανεπιστήμια,
• συμβολή στην εύρεση των προπονητών των ομάδων και
• διόρθωση κάποιων εκ των δικογράφων.
Υπεύθυνοι της Διοικητικής Δικαιοδοσίας είναι η κα. Βασιλική Χρήστου (ΕΚΠΑ), ο κ. Γεώργιος Καραβοκύρης (ΑΠΘ) και ο κ. Χρήστος Δετσαρίδης (ΔΠΘ).
Υπεύθυνοι της Ποινικής Δικαιοδοσίας είναι ο κ. Βασίλειος Πετρόπουλος (ΕΚΠΑ), ο κ. Γεώργιος Νούσκαλης (ΑΠΘ) και ο κ. Αναστάσιος Τριανταφύλλου (ΔΠΘ).
Υπεύθυνοι της Πολιτικής Δικαιοδοσίας είναι ο κ. Νικόλαος Κατηφόρης (ΕΚΠΑ), ο κ. Πάρις Αρβανιτάκης (ΑΠΘ) και ο κ. Ιωάννης Μαντζουράνης (ΔΠΘ).