26/4- Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

vp.marketing ELSA Greece

Καινοτομία και Δημιουργικότητα, Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Αυτή η εβδομάδα είχε επίκεντρο τα πνευματικά δικαιώματα και δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με καλύτερο τρόπο από τη δημοσίευση σχετικής νομικής έρευνας στο πλαίσιο της Καμπάνιας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της ELSA Greece, με τίτλο “Let the Human In You GRow”.

Για να διαβάσετε την έρευνα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://issuu.com/elsa_greece/docs/26_1_

Innovation and Creativity, World Book Day, World Intellectual Property Day.

This week we focused mainly on intellectual rights and for this reason we would like to conclude this cycle by publicating a relevant legal research in the context of the Human Rights Campaign of ELSA Greece “Let the Human In You Grow”.

#Let_the_Human_in_you_GRow