2ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης – Υποβολή Σεναρίων

vp.marketing ELSA Greece, Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Αγαπητό Δίκτυο,

Eνόψει του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece, με χαρά ανακοινώνουμε στους επαγγελματίες που επιθυμούν να στηρίξουν το διαγωνισμό, ότι η φόρμα για την υποβολή σεναρίων (role plays) που θα χρησιμοποιηθούν κατά την τοπική και την εθνική διαγωνιστική φάση, έχει πλέον ανοίξει!

Υπεύθυνη για την επιλογή και προσαρμογή των σεναρίων στις ανάγκες του διαγωνισμού είναι η κα. Ελένη Χαραλαμπίδου, διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών με πολυετή διεθνή εμπειρία στη συγγραφή υποθέσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για διαγωνισμούς όπως ο ICC International Mediation Competition (Paris) και τα INADR tournaments.

Καλούμε όσους/-ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν ένα σενάριο για το διαγωνισμό να χρησιμοποιήσουν την παρακάτω φόρμα. Η αίτηση είναι επώνυμη. Ο συγγραφέας διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του και παραχωρεί μόνο άδεια χρήσης για το διαγωνισμό.

https://forms.gle/APuGQQkTwHSqM8JT7

* Χρήσιμες Οδηγίες και Προδιαγραφές για τη Συγγραφή των Σεναρίων:

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσω των σεναρίων που θα ανταποκρίνονται στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, οι φοιτητές/-τριες να αναδείξουν τις δεξιότητες τους στις διαπραγματεύσεις εντός των πλαισίων του διαγωνισμού. Ο τρόπος γραφής πρέπει να βοηθά τους φοιτητές να μπορέσουν να προετοιμαστούν σωστά με βάση τις πληροφορίες και μέσα σε 45 λεπτά να εφαρμόσουν τις βασικές δεξιότητες διαπραγμάτευσης ώστε να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και να πετύχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων βάσει των κανόνων του διαγωνισμού, τα σενάρια θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

• Πρέπει να περιλαμβάνουν α) γενικές πληροφορίες για όλους (τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι/-ες θα λάβουν λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό) και β) εμπιστευτικές πληροφορίες για την καθεμία από τις δύο πλευρές (τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι/-ες θα λάβουν ακριβώς πριν το γύρο τους και γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 400 λέξεις για την κάθε πλευρά).

• Δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για εκπαιδευτικούς ή διαγωνιστικούς σκοπούς με τις ίδιες εμπιστευτικές πληροφορίες.

• Μπορεί να αφορούν είτε επίλυση διαφοράς, είτε σύναψη συμφωνίας.

• Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε σε 45 λεπτά οι συμμετέχοντες/-ουσες να μπορούν να οδηγηθούν σε ένα προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων όλων των ζητημάτων (να μην περιέχουν μόνο ένα απλοϊκό ζήτημα προς διαπραγμάτευση, αλλά ούτε και πάρα πολλά).

• Δεν πρέπει να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή έρευνα από τους/-ις φοιτητές/-τριες, πέραν των πληροφοριών που τους δίνονται και τις γενικές γνώσεις που ήδη έχουν.

• Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να σχεδιαστούν ισορροπημένα ώστε να μην ευνοούν τη μία ή την άλλη ομάδα.

* Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αξιοποιήσετε μία πραγματική υπόθεση ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετές τροποποιήσεις, καθώς στην πραγματική ζωή υπάρχει συχνά ανισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα ζητήματα που δεν επιλύονται σε 45 λεπτά, ή απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, που δεν διαθέτουν οι φοιτητές/-τριες σε αυτό το στάδιο.

Η φόρμα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το Σάββατο, 20 Νοεμβρίου και ώρα 23.59. Η επιλογή των υποθέσεων θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα γίνει η αναγκαία διαμόρφωση για την προσαρμογή στις ανάγκες του διαγωνισμού. Θα προτιμηθούν υποθέσεις που έχουν σύγχρονα στοιχεία τα οποία αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές αργότερα ως νέοι/-ες επαγγελματίες.