3/5: Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

vp.marketing ELSA Greece

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου , η ELSA Greece δημοσιεύσει μέρος των πορισμάτων στα οποία κατέληξαν οι συμμετέχοντες της Διαβούλευσης που διοργάνωσε η ELSA Thessaloniki, με στόχο να τιμήσει την ELSA Day.

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην Καμπάνια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα “Let the Human in you GRow “, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές νομικής και νέους νομικούς για την κοινωνική ευθύνη που φέρουν .

Για να διαβάσετε τα πορίσματα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://issuu.com/elsa_greece/docs/_______________

As part of the celebration of World Press Freedom Day, ELSA Greece published some of the findings reached by the participants in the Consultation organized by ELSA Thessaloniki, with the aim of honoring ELSA Day.

The initiative is part of the “Let the Human in You GRow” Human Rights Campaign, which aims to raise awareness among law students and young lawyers about their social responsibility.

#Let_the_Human_in_you_GRow