30 χρόνια από την ίδρυσή μας

Η ELSA Greece συμπληρώνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας και εξέλιξης δίπλα σε κάθε φοιτητή νομικής και κάθε νομικό και στα πλαίσια του εορτασμού αυτού, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πορεία μας! Ακριβώς γι’ αυτό διεξάγουμε τη συγκεκριμένη έρευνα και η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς, είτε είστε μέλη της ELSA είτε Alumni, είτε γνωρίζετε για αυτή είτε όχι! 5 λεπτά από το χρόνο σας αρκούν για να συμβάλετε στην προσπάθειά μας για μια πρώτη έρευνα στα 30 χρόνια δραστηριότητας της ELSA Greece.

Μέλη της ELSA/ ELSA Alumni (Αν δεν είστε μέλος, προχωρήστε κατευθείαν στην ερώτηση 22)

Μη μέλη της ELSA