30 χρόνια από την ίδρυσή μας

Η ELSA Greece συμπληρώνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας και εξέλιξης δίπλα σε κάθε φοιτητή νομικής και κάθε νομικό και στα πλαίσια του εορτασμού αυτού, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πορεία μας! 
Σε αυτό το πλαίσιο διεξαγάγαμε μια έρευνα, της οποίας τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα.