45η Εθνική Καταστατική Συνέλευση της ELSA Greece

vp.marketing ELSA Greece

Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή
3 πόλεις
3 ημέρες
1 δίκτυο
19 – 21 Απριλίου 2019, η ELSA Thessaloniki θα φιλοξενήσει την 45η Εθνική Καταστατική Συνέλευση της ELSA Greece!
Μην το χάσετε!