46η Εθνική Γενική Συνέλευση της ELSA Greece

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Κατά το διάστημα 29.11-01.12.2019 έλαβε χώρα η 46η Εθνική Γενική Συνέλευση στην Κομοτηνή, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η ELSA Greece θα ήθελε να ευχαριστήσει την ELSA Komotini για την άριστη διοργάνωση και όλα τα μέλη του εθνικού δικτύου για την ενεργή συμμετοχή τους στις εργασίες της Συνέλευσης.