47η Τακτική Εθνική Συνέλευση

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Η 47η Εθνική Γενική Συνέλευση της ELSA Greece διεξήχθη στις 5-7/6 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και, πέρα από την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ELSA Greece, μας έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε με το δίκτυο κρίσιμα ζητήματα, όπως:

➡️ συζήτηση προτάσεων για σημαντικές καταστατικές αλλαγές,
➡️ παρουσίαση της νέας Κοινής Πολιτικής Απορρήτου του Δικτύου,
➡️ ενημέρωση για σημαντικά θέματα αναφορικά με τον ΕΔΕΔ και τον Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης,
➡️ παρουσίαση ενός νέου project στον Τομέα του STEP,
➡️ αξιολόγηση της Εφαρμογής των Στρατηγικών Στόχων της ELSA Greece για τη θητεία 2019/2020,
➡️ ψήφιση Κανονισμού για τα Σεμινάρια και Συνέδρια της ELSA Greece,
➡️ ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αφορμή τα 30 χρόνια της ELSA Greece και
➡️ υιοθέτηση νέων διαδικασιών διαφάνειας στον Τομέα του Ταμία.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε και πάλι το νέο ΔΣ και να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην 47η Εθνική Γενική Συνέλευση μας.