Αποστολή της ELSA Greece στο 76ο ICM Constanta

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Από τις 20 έως τις 27 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η Διεθνής Συνάντηση του δικτύου της ELSA στην Κωνστάντσα της Ρουμανίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής, τα 19 μέλη της αποστολής της ELSA Greece, είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις δράσεις και το έργο του Εθνικού δικτύου , να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συζητήσουν κρίσιμα θέματα για το μέλλον της Ένωσης.

Τέλος, θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Σωτήρη Βεργίδη για την πανηγυρική εκλογή του στη θέση του Ταμία της ELSA International για τη θητεία 2019/2020.