Χορηγοί 6ου ΕΔΕΔ – Bregiannos Law Firm

vp.marketing ELSA Greece, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόθερμα τη Δικηγορική Εταιρία  ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ΄΄ – Bregiannos Law Firm, Χρυσό Χορηγό του 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης, για την ευγενική χορηγία της.
Η Δικηγορική Εταιρία ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ΄΄ – ΄΄BREGIANNOS LAW FIRM΄΄ είναι μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα.
“Εκπροσωπούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλους τους τομείς του δικαίου.
Παρέχουμε υποστήριξη στους μεγαλύτερους δημοσίους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας κορυφαίες ελληνικές και ξένες κατασκευαστικές εταιρίες.
Διατηρούμε γραφεία στην Αθήνα στον Πύργο των Αθηνών, στις Βρυξέλλες και στο Πεκίνο. Το δυναμικό της εταιρίας μας αριθμεί 30 συνεργάτες εξειδικευμένους σε όλους τους τομείς του δικαίου. Για διάστημα που ξεπερνά τις 4 δεκαετίες, έχουμε αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην Κίνα, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.”
We would like to wholeheartedly thank BREGIANNOS LAW FIRM, Golden Sponsor of the 6th National Moot Court Competition for its sponsorship.
BREGIANNOS LAW FIRM is one of the largest law firms in Greece.
“We represent the largest Greek and foreign companies in Greece and abroad in all fields of the law. We offer legal advice on the largest public and private Tenders in Greece, representing leading Greek and foreign construction companies. We have established offices in Athens in the Tower of Athens, Brussels and Beijing. Our company has currently 30 partners and associates specialized in all areas of the law. For more than 4 decades, we have developed a strong presence in all regions of Greece, in all countries of the European Union, in China, in the countries of the Middle East and in the countries of Eastern Europe. “