Εμπειρίες από τον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης

vp.marketing ELSA Greece, Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

                        

                       

                       

Η Μαρία Σερδάρη, η Αλεξάνδρα Μελισσηνού, η Βικτωρία Μέρμηγκα, η Ιωνική Πουλάκη, η Αλίκη Καρατζίκου και η Διονυσία Μπανιά αποτελούν μερικές από τις συμμετέχουσες του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης, ο οποίος και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, τον Απρίλιο του 2021 και μοιράζονται σήμερα μαζί μας την εμπειρία τους από τη περσινή διοργάνωση!