Κάλεσμα Αναπληρωτή/-τριας Αντιπροέδρου Marketing της ELSA Greece

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Μετά την εξαιρετικά ευχάριστη ανακοίνωση για την επιλογή του νυν Αντιπροέδρου Marketing της ELSA Komotini 2019/2020 Νίκου Φοίφη στη θέση του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου Marketing της ELSA International, ο οποίος είχε εκλεγεί ομόφωνα κατά την 47η Τακτική Εθνική Γενική Συνέλευση της ELSA Greece για τη θέση του Αντιπροέδρου Marketing της Εθνικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας, εκκινείται διαδικασία διορισμού Αναπληρωτή/-τριας (Deputy), που θα αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα μέχρι την 48η Τακτική Εθνική Γενική Καταστατική Συνέλευση της ELSA Greece.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως μελετήσουν τα σχετικά καθήκοντα του Τομέα τους από πρόσφορο υλικό, να προετοιμάσουν Action Plan, σύντομο προσωπικό βιογραφικό σημείωμα και βιογραφικό ELSA σε ενιαία μορφή .pdf που θα επισυνάψουν στη σχετική φόρμα. Παρακαλούνται να διαβάσουν με προσοχή τις αναγραφόμενες σε αυτή πληροφορίες.

Η προθεσμία συμπλήρωσης της αίτησης ορίζεται η Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 EEST και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις για την επιλογή του/της Deputy.

Την αίτηση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSciPfNCcvbmgGSBDg…/viewform .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.