Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού – Advocacy Team Legal Research

vp.marketing Advocacy, ELSA Greece, Νέα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού η νεοσύστατη Advocacy Team της ELSA Greece προχώρησε στην εκπόνηση νομικής έρευνας με στόχο να αναδείξει τις κύριες εκφάνσεις και προβληματικές αυτού του θέματος.
Η Νομική Έρευνα εντάσσεται στην Advocacy Campaign της ELSA Greece, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές νομικής και νέους νομικούς ως προς την κοινωνική ευθύνη που φέρουν και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης.

Για να διαβάσετε την έρευνα: https://issuu.com/elsa_greece/docs/_______________________

In the context of celebrating the World Children’s Day, the newly founded Advocacy Team of ELSA Greece conducted a legal research so as to highlight the main aspects and issues of this topic.
The Legal Research is a part of the Advocacy Campaign of ELSA Greece, which aims at raising awareness about the social responsibility of law students and young lawyers, as well as enhancing mutual understanding.