Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ELSA Greece Alumni

vp.marketing ELSA Greece, Νέα

Στις 30 Ιανουαρίου υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ELSA Greece και της ELSA Greece Alumni.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μας δίνεται η δυνατότητα επίσημα πλέον να ισχυροποιήσουμε την πολυεπίπεδη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ μας.