Αξιολόγηση του Περιοδικού

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Νέα

Με την ολοκλήρωση της περιόδου αξιολόγησης του περιοδικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια βελτίωσής του, συμπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγησης με τρόπο σαφή και αντικειμενικό.

Μία νέα περίοδος ξεκινά για το Expressis Verbis Law Journal.

Η κρίση σας, ο γνώμονάς μας στην πορεία για την έκδοση του τέταρτου τεύχους!