Διαβούλευση 

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Νέα

Στις 22/10 τα μέλη της ELSA Thessaloniki, Sotiris Eleftheriou, Makis Mparmpounis και Παύλος Βαενάς συμμετείχαν στη διαβούλευση που συνδιοργάνωσαν ο Πολιτισμός – Δήμος Θεσσαλονίκης, το Γραφείο Νέας Γενιάς και το Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη, με σκοπό την επέκταση του προγράμματος Social Dynamo και στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης τα μέλη μας έδωσαν δυναμικό παρόν στο τραπέζι διαλόγου με κεντρική θεματική, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν σημαντικές  εθελοντικές οργανώσεις της πόλης, τονίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερη στήριξη και κεντρικό συντονισμό των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών.