Ενημερωτική συνάντηση για Moot Courts

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης

Τη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Συνάντηση για τους Διαγωνισμούς Εικονικής Δίκης, που διοργανώνει κάθε χρόνο η ELSA.

Ο κ. Γκλαβίνης και ο κ. Κτενίδης, υπεύθυνοι για την προετοιμασία των ομάδων, ενημέρωσαν τους παρευρισκομένους για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ενώ επίλυσαν σημαντικές απορίες σχετικά με το αντικείμενο των Διαγωνισμών. Οι σχετικοί σύνδεσμοι όπου μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί για τον EHRMCC και τον John H. Jackson MCC, είναι οι ακόλουθοι:
https://ehrmcc.elsa.org/
https://lnkd.in/g6u8v6g