Η διόρθωση των άρθρων έχει ήδη ξεκινήσει!

vp.marketing ELSA Thessaloniki

Η διόρθωση των άρθρων από τη συντακτική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει με αποτέλεσμα οι γλωσσικές και νομικές επισημάνσεις να βρίσκουν τον χώρο τους μέσα στα νομικές σας εργασίες.
Πέραν αυτού όμως, τα άρθρα του Ποινικού Τομέα βρίσκονται ήδη υπό την επιμέλεια του ακαδημαϊκού μας συντονιστή, του Καθηγητή ουσιαστικού ποινικού δικαίου κ. Νίκου Μπιτζιλέκη, ο οποίος με την ακαδημαϊκή του επάρκεια και την νομική του εμπειρία, είναι έτοιμος να προσθέσει το δικό του χρώμα στο φετινό περιοδικό.
20 Μαρτίου τα άρθρα θα επαναπροωθηθούν πίσω στους αρθρογραφους, προκειμένου αυτοί να προβούν στις αναγκαίες αναπροσαρμόσεις των κειμένων τους.
#Fourth_Chapter