Τα άρθρα έχουν αποσταλεί στους αρθρογράφους!

vp.marketing ELSA Thessaloniki

Η συντακτική επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της, προέβη στις αναγκαίες γλωσσικές και νομικές επισημάνσεις και τα άρθρα βρίσκονται και πάλι πίσω στα δικά σας χέρια, ώστε να αναπροσαρμόσετε τις εργασίες με κριτήριο τις συμβουλές της συντακτικής ομάδας και του ακαδημαϊκού μας συνεργάτη κ. Νίκου Μπιτζιλέκη.
Μέχρι τις 30/3 οι αρθρογράφοι, οφείλουν να μας επαναπροωθήσουν τα άρθρα τους στο e-mail του περιοδικού μας.
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά σας και κυρίως για τη συνέπεια που έχετε παρουσιάσει στις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα του περιοδικού.
Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, είμαστε στη διάθεση σας.
#Fourth_Chapter