1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης: Άνοιγμα Αιτήσεων

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Η ELSA Greece βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης.

1. Τι είναι ο Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης;
Είναι η προσομοίωση μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ δύο μερών, τα οποία αποβλέπουν στην επίτευξη μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας.

Ο Διαγωνισμός απαρτίζεται από δύο στάδια:
– τους Τοπικούς Γύρους στις τρεις Νομικές Σχολές της χώρας, από τους οποίους θα αναδειχθεί η καλύτερη ομάδα κάθε Πανεπιστημίου και
-τον Εθνικό Γύρο, στον οποίο θα συμμετέχουν οι τρεις καλύτερες ομάδες, εκ των οποίων θα αναδειχθεί η νικήτρια του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece.

Η σύνθεση των ομάδων είναι διμελής, και υπάρχει δυνατότητα υποβολής ατομικής ή ομαδικής αίτησης συμμετοχής.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβω μέρος;
– Να είσαι φοιτητής Νομικής.
– Να έχεις προθυμία, συνέπεια και διάθεση να διαθέσεις λίγο από τον ελεύθερό σου χρόνο.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Νομικής όλων των ετών. Δεν απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, αντιθέτως σου προσφέρει τη δυνατότητα
να αποκομίσεις όλα τα απαραίτητα τεχνικά εφόδια μέσα από μια σειρά διαλέξεων, που θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προπονητή, κατά το στάδιο της προετοιμασίας.

3. Τι οφέλη θα αποκομίσω από την συμμετοχή μου;

– Εξοικείωση με την τεχνική της διαπραγμάτευσης.
– Καλλιέργεια των δεξιοτήτων της πειθούς και της λογικής
επιχειρηματολογίας.
– Εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δημοσίου λόγου.
– Εξοικείωση με τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών.
– Απόκτηση γνώσεων χρήσιμων στην δικηγορία, αλλά και στην καθημερινή πρακτική.
– Συμμετοχή σε έναν Διαγωνισμό εθνικής εμβέλειας.
– Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής.
– Απόκτηση ικανοτήτων όπως η ευελιξία, η διορατικότητα και η
αποφασιστικότητα, καθώς τα δεδομένα σε μια διαπραγμάτευση αλλάζουν ανά πάσα στιγμή και απαιτούν άμεση προσαρμοστικότητα.

4. Πότε θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός;

Οι Τοπικοί Γύροι θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Νομική Σχολή της χώρας στα τέλη Μάρτη, ενώ ο Εθνικός Γύρος θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Μαΐου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώσετε τις ακόλουθες φόρμες ανάλογα με το τοπικό σωματείο στο οποίο υπάγεστε:

ELSA Athens
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdGhPxSMvkMNiY0j…/viewform…

ELSA Komotini – https://docs.google.com/…/1FAIpQLScEkWgMKpShIHFBT…/viewform…

ELSA Thessaloniki– https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe50j65APK2H4MkK…/viewform…

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26/02, 11.59.

Για περισσότερες πληροφορίες: academicactivities@gr.elsa.org .

#ENC