Αναβολή 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Επιδεικνύοντας τη δέουσα υπευθυνότητα, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας όλων των συμμετεχόντων και έχοντας ως καθήκον τη συμμόρφωση προς τα μέτρα που λαμβάνονται από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα για την προάσπιση της δημόσια υγείας, αποφασίσαμε την αναβολή της προφορικής διαδικασίας του 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης, μέχρι ομαλοποιήσεως της κατάστασης.

Μια τέτοια απόφαση, όσο και αν μας λυπεί, είναι η μόνη συνετή και ενδεδειγμένη λύση, δεδομένων των ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας που επικρατούν στη χώρα μας.

Σας διαβεβαιώνουμε, ότι από την πρώτη στιγμή καταβάλλουμε τα μέγιστα, ώστε ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί κανονικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Εκ της Διοργάνωσης