ΕΡΤ Χορηγός Επικοινωνίας 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ,  χορηγό επικοινωνίας του 6ου ΕΔΕΔ, για την πολύτιμη στήριξη κατά ην προώθηση του διαγωνισμού.
We would like to wholeheartedly thank ERT ,  communication sponsor,  for its great support during the promotion of the event.