Φορείς υποστήριξης 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Ολοκληρώνοντας τις ευχαριστίες, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς  όλους τους φορείς που υποστήριξαν ένθερμα τη διοργάνωση του 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης της ELSA Greece. Ειδικότερα, ευχαριστούμε για τη στήριξη στο θεσμό και στο έργο του σωματείου μας την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων, την  Ένωση Αστικολόγων, την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, την ΕΝΟΒΕ – Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου και το Δήμος Αθηναίων.