Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Διαγωνισμοί Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης

Έχοντας διανύσει τρεις μήνες αδιάλειπτης και επίμονης προσπάθειας για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του 6ου ΕΔΕΔ, σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής διαδικασίας του 6ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης της ELSA Greece.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η προφορική διαδικασία του 6ου ΕΔΕΔ θα λάβει χώρα στις 7, 8 και 9 Αυγούστου και θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Εφετείου Αθηνών, με τη συμμετοχή ανωτάτων δικαστικών λειτουργών και αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα επιδεικνύοντας τη δέουσα υπευθυνότητα και θα συμμορφωθεί με όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, καθώς προτεραιότητά μας είναι η προάσπιση της δημόσια υγείας και η προστασία της υγείας όλων των συμμετεχόντων.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες και σε όλους τους συντελεστές μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση, η οποία, παρά τις αντιξοότητες της εποχής, θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στον αρχικό σχεδιασμό.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανακοινώσεις…

#6thNMCC
#moot_or_mute