Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

agiast ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό εγχειρήματα που επιχειρούν να προωθήσουν την ακαδημαϊκή πορεία των σπουδαστών της Νομικής Επιστήμης, οι οποίοι στο μέλλον εμπράκτως θα υπηρετήσουν την Δικαιοσύνη, να λαμβάνουν την στήριξη θεσμών με θεμελιώδη ρόλο στους δύο τούτους τομείς.

Είναι μεγάλη μας χαρά να σας ανακοινώσουμε πως με επίσημη απόφαση και φέτος ο 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

#4thNMCC #moot_or_mute #ΕΔΕΔmovestoAthens