Ομάδα Νομικής Έρευνας (Legal Research Group)

vp.marketing ELSA Athens, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Η ELSA Athens συνεχίζοντας την παράδοση της ενασχόλησης με το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο (International Investment Law), ανακοινώνει την συγκρότηση Ομάδας Νομικής Έρευνας (Legal Research Group), υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη του Λέκτορα κ. Α. Γουργουρίνη, η οποία θα ασχοληθεί με ειδικότερες πτυχές του Διεθνούς Επενδυτικού Δικαίου.
Στόχος της ομάδας είναι:
✔ να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το αντικείμενο της έρευνας,
✔ να μάθουν να εργάζονται συστηματικά και σε συνεργασία με άλλα άτομα,
✔ να εντρυφήσουν στη θεματική που θα τους ανατεθεί.
Υπό την ακαδημαϊκή καθοδήγηση του κ. Γουργουρίνη, οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Νομικής Έρευνας θα ερευνήσουν επίκαιρα νομικά ζητήματα που άπτονται του Διεθνούς Επενδυτικού Δικαίου και θα καταλήξουν σε πορίσματα (reports).
Παράλληλα, όσοι εξ αυτών το επιθυμούν, θα έχουν και την πρόσθετη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία στελέχωσης της ομάδας που θα εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιό μας στο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot) 2019 ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 7- 10 Νοεμβρίου 2019 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι (Φλόριδα, Η.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν συνέπεια, αφοσίωση και διάθεση για ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο της έρευνας – εντούτοις, δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου. Η επιλογή των συμμετεχόντων της Ομάδας Νομικής Έρευνας θα γίνει από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και ο προγραμματισμός της έρευνας θα διαμορφωθεί κατόπιν συνεννόησης αυτού με τα μέλη της ομάδας.
Ως εκ τούτου, οι φοιτήτριες/φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Ομάδα Νομικής Έρευνας σχετικά με το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο (International Investment Law) και στο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot) 2019 ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 7- 10 Νοεμβρίου 2019 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι (Φλόριδα, Η.Π.Α.), να καταθέσουν ηλεκτρονικά (agourg@law.uoa.gr) πλήρες CV, υπ’ όψιν του Λέκτορα κ. Α. Γουργουρίνη, και να προσέλθουν σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, ώρα 15:00, στο Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL – Ακαδημίας 47, 3ος όροφος).