Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

  • ARVANITIS C&D & ASSOCIATES

Το δικηγορικό γραφείο ARVANITIS C&D & ASSOCIATES ιδρύθηκε το 1981. Προσφέρει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές πάνω σε υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του δικαίου. Στόχος τους, η παραγωγή εξαιρετικών αποτελεσμάτων για το σύνολο των πελατών τους. 

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Αυτό το διάστημα, το δικηγορικό γραφείο αναζητά έναν/μια ασκούμενο/-η, που θα επιθυμούσε να γίνει κομμάτι μιας δυναμικής, πολυάσχολης και συνεχώς αναπτυσσόμενης ομάδας, που ασχολείται με τον πλούσιο κύκλο πελατών του γραφείου. Θα υπάρχουν ευκαιρίες για ανάληψη τόσο συμβουλευτικού, όσο και δικαστικού έργου.

Προϋποθέσεις: Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα για εργασία που επιφέρει αποτελέσματα. Ο/η ασκούμενος/-η οφείλει να έχει πτυχίο Νομικής, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (καλή γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα), καλές αναλυτικές και συντακτικές δεξιότητες, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, ομαδικό πνεύμα και συνεχή όρεξη για μάθηση και εξέλιξη.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Τουλάχιστον 6 μήνες.

– Αμοιβή: Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

– Στοιχεία επικοινωνίας: www.arvanitiscdlaw.com, arvanitis.dimitrios@dsa.gr.

 

  • ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Μπερνίτσας Δικηγορική Eταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών σε θέματα εμπορικού δικαίου και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε εγχώριες και διασυνοριακές συμφωνίες, με συμμετοχή σε πολλές σημαίνουσες και ιδιαίτερα πρωτοποριακές συναλλαγές κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Αναγνωρισμένη ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα από τους διεθνείς νομικούς οδηγούς:  The Legal 500 EMEA 2021, Chambers Global 2021, Chambers Europe 2021, IFLR 1000 2021, Benchmark Litigation 2021, η Εταιρεία παρέχει κορυφαία νομική υποστήριξη στον εταιρικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο, με ειδίκευση στους τομείς των άμεσων ξένων επενδύσεων, των τραπεζικών συναλλαγών, των κεφαλαιαγορών, των επενδυτικών κεφαλαίων (funds), της ενέργειας, των έργων (projects), των ιδιωτικοποιήσεων και των συναλλαγών επί ακινήτων, όπως επίσης και στους τομείς του δικαίου της απασχόλησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανταγωνισμού, της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, του φορολογικού δικαίου και του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των δημόσιων συμβάσεων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στους κλάδους των αερομεταφορών, του περιβάλλοντος, των ασφαλίσεων, των βιοεπιστημών, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και στον τομέα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών με σημαντικές υποθέσεις διοικητικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και εταιρικού εγκλήματος, ορισμένες εκ των οποίων έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης νομολογίας.

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Οι ασκούμενοι και οι ασκούμενες στην Μπερνίτσας Δικηγορική Eταιρεία αποτελούν ενεργά και πολύτιμα μέλη της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας. Ενδεικτικά, στις αρμοδιότητες των ασκουμένων περιλαμβάνονται: η διενέργεια έρευνας σε νομοθεσία, νομική θεωρία και νομολογία και η σύνταξη memos, η σύνταξη σχεδίων δικογράφων υπό την καθοδήγηση του δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεση, η συνδρομή στους δικηγόρους κατά τη συγκρότηση του δικαστικού φακέλου μίας υπόθεσης, η συμμετοχή σε ομάδες χειρισμού εγχώριων και διεθνών συναλλαγών (εξαγορών, συγχωνεύσεων, projects), η συμμετοχή τους σε εξωτερικές δραστηριότητες ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, η διενέργεια μεταφράσεων νομικών κειμένων.

Διάρκεια Άσκησης:  Η ακριβής διάρκεια θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης.

 – Αμοιβή: Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης.

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας: www.bernitsaslaw.com

 

  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο Δημητρίου Αλεξιάδη & Συνεργατών ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων, τόσο στον τομέα του αστικού, όσο και του ποινικού δικαίου, με εξειδίκευση στις υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, αυτοκινητικού ατυχήματος, οικογενειακού δικαίου, κτηματολογικού και κληρονομικού δικαίου, όπως επίσης και με την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, μέσω διαδικασιών διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Στην αρχή, ο ρόλος του/-ης ασκουμένου/-ης θα είναι επιβοηθητικός, μέχρι να εξοικειωθεί με τα «βασικά» της δικηγορίας. Ωστόσο, δεν επιθυμούμε να περιοριστεί ο ρόλος τους σε φωτοαντίγραφα και αναμονή σε δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι η ουσιαστική εκπαίδευσή του/-ης, ώστε να υποστηρίζει μόνος/-η του/-ης τη συγγραφή δικογράφων, τη μελέτη δικογραφιών, την παράστασή του/-ης στο ακροατήριο, μια διαπραγμάτευση κ.α.

Διάρκεια Άσκησης: Η πρόθεση είναι η ολοκλήρωση της άσκησης και η συνέχιση της συνεργασίας, εάν, φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος/η ίδια.

 – Αμοιβή: 300,00 ευρώ, με προοπτική αύξησης, ανάλογα με τις υποθέσεις που θα αναλαμβάνει.

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη.

Στοιχεία επικοινωνίας: www.alexiadislawoffice.gr, mmpalta@yahoo.gr

 

Οι αιτήσεις για το Linc, το νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ELSA Greece, είναι τώρα ανοιχτές! Δήλωσε τώρα συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου και ώρα 23.59.