Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

  • SAPLEGAL – Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Saplegal – Α.Σ Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού & του εμπορικού δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας νομική κατάρτιση και γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, παρέχουμε δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας. Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Δικαστική Επίλυση Αστικών & Εμπορικών Διαφορών, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Private Equity & Venture Capital), Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Κεφαλαιαγορά, Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Αναδιάρθρωσης, Ιδρύματα, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, Ακίνητα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία/Προσωπικά Δεδομένα. Επιπροσθέτως, οι εταίροι και οι συνεργάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες, που περιλαμβάνουν τη δημοσίευση νομικών άρθρων, συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και συμμετοχή ως ομιλητές σε συνέδρια και Ελληνικά ή διεθνή fora.

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Η Δικηγορική Εταιρία Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση στο Αστικό και Εμπορικό
Δίκαιο. Απαραίτητα προσόντα: Αποφοίτηση από Νομική Σχολή Ελληνικού Πανεπιστημίου με
βαθμό τουλάχιστον 7,5 και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 18 μήνες.

– Αμοιβή: Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης.

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

– Στοιχεία επικοινωνίας: www.saplegal.gr

 

  • ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

:Η Zέπος & Γιαννόπουλος, μια από τις μακροβιότερες δικηγορικές εταιρείες
στην Ελλάδα, έχει τις ρίζες της στο 1893. Από την ίδρυσή της παραμένει σταθερά μια από τις
μεγαλύτερες και πλέον διακεκριμένες εταιρείες παροχής νομικών και φορολογικών υπηρεσιών στη χώρα. Με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τους 200 επαγγελματίες, εστιάζει στην παροχή
ολοκληρωμένων νομικών και φορολογικών υπηρεσιών προς εταιρείες, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα της αλλοδαπής με επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Η ακριβής διάρκεια θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

– Αμοιβή: Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

– Στοιχεία επικοινωνίας: www.zeya.com

 

Μείνετε συντονισμένοι/-ες για τις υπόλοιπες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, οι οποίες θα ανακοινωθούν σταδιακά το επόμενο διάστημα!