Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

  • SAPLEGAL – Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Saplegal – Α.Σ Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού & του εμπορικού δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας νομική κατάρτιση και γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, παρέχουμε δημιουργικές και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας. Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Δικαστική Επίλυση Αστικών & Εμπορικών Διαφορών, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Private Equity & Venture Capital), Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Κεφαλαιαγορά, Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Αναδιάρθρωσης, Ιδρύματα, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, Ακίνητα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία/Προσωπικά Δεδομένα. Επιπροσθέτως, οι εταίροι και οι συνεργάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες, που περιλαμβάνουν τη δημοσίευση νομικών άρθρων, συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και συμμετοχή ως ομιλητές σε συνέδρια και Ελληνικά ή διεθνή fora.

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Έρευνα σε νομοθεσία, θεωρία και νομολογία επί νομικών ζητημάτων σε θέματα κυρίως αστικού – εμπορικού δικαίου, συνδρομή/επιμέλεια σε ετοιμασία φακέλων και εμπρόθεσμης κατάθεσης αυτών, στο πλαίσιο υποθέσεων δικαστικής αντιδικίας, επικοινωνία με πελάτες κλπ.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 18 μήνες.

– Αμοιβή: 600,00 ευρώ/μήνα.

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

– Στοιχεία επικοινωνίας: www.saplegal.gr, careers@saplegal.gr.

 

  • ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σιγκαπούρη. Στόχος της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της. Η Σιούφας και Συνεργάτες επενδύει στους συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας της, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνεται την επιτυχία ως ένα αδιαίρετο σύνολο που αποτελείται από συνεχή βελτίωση, ομαδική προσπάθεια και δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Μεταβάσεις σε δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία και λοιπές υπηρεσίες για καταθέσεις και παραλαβές δικογράφων, σύνταξη απλών δικογράφων, συνεργασία και υποστήριξη senior συναδέλφων κλπ. αρμοδιότητες.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 18 μήνες.

– Αμοιβή: Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

– Στοιχεία επικοινωνίας: www.sioufaslaw.gr, info@sioufaslaw.gr.

 

  • ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε πληθώρα τομέων του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπορικό, χρηματοοικονομικό και δημόσιο δίκαιο, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, συνέπειας και αξιοπιστίας.

Η ομάδα της εταιρείας αποτελείται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους δικηγόρους, οι οποίοι προσεγγίζουν με υπευθυνότητα τα πολυσχιδή νομικά προβλήματα, διαμορφώνουν επωφελείς συνεργασίες και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να υπερβούν τις προσδοκίες των εντολέων, είτε πρόκειται για τραπεζικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, είτε φυσικά πρόσωπα. Η Δικηγορική Εταιρεία παρέχει κορυφαία νομική υποστήριξη στο δίκαιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στο δημόσιο δίκαιο και δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων του Ν. 4412/2016, συμβάσεων παραχώρησης του Ν. 4413/2016 και συμβάσεων ΣΔΙΤ του Ν. 3389/2005), στο δίκαιο επενδύσεων και αναδιοργάνωσης επενδυτικών κεφαλαίων, στον τομέα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και με το προηγούμενο καθεστώς (ΕΣΠΑ 2007-2013), στο εταιρικό, εμπορικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, στον τομέα του δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, στο δίκαιο συναλλαγών επί ακινήτων, στο δίκαιο της ενέργειας, καθώς και στο δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και στον τομέα της δικαστικής επίλυσης διαφορών με σημαντικές υποθέσεις αστικού, εμπορικού αλλά και διοικητικού δικαίου καθώς και στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, με προεξάρχουσα τη διαμεσολάβηση. Η δικηγορική εταιρεία αποτελεί από το 2005 τον αποκλειστικό για την Ελλάδα συνεργάτη του διεθνούς νομικού δικτύου παροχής νομικών υπηρεσιών «International Jurists».

Γενικότερες πληροφορίες για τη θέση: Οι ασκούμενοι της δικηγορικής εταιρείας αποτελούν ενεργά μέλη της και συμμετέχουν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των υποθέσεων που της ανατίθενται. Ασχολούνται δε, με έρευνα σε νομοθεσία, σύνταξη σχεδίων δικογράφων, μελέτη δικογραφιών και βοήθεια σε συγκρότηση δικαστικών φακέλων.

Προϋποθέσεις: Καλές αναλυτικές κι συντακτικές δεξιότητες, οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Η ακριβής διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

– Αμοιβή: Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Ωράριο: Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης του/-ης ίδιου/-ας του/-ης ασκουμένου/-ης με τον πάροχο πρακτικής άσκησης. 

Τοποθεσία: Αθήνα.

– Στοιχεία επικοινωνίας: www.kanell.gr, info@kanell.gr.

Μείνετε συντονισμένοι/-ες για τις υπόλοιπες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, οι οποίες θα ανακοινωθούν σταδιακά το επόμενο διάστημα!