Αιγίδες – Συνέδριο Εταιρικών Μετασχηματισμών

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Αγαπητό Δίκτυο,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Συνέδριο Εταιρικών Μετασχηματισμών θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).
• Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων συνεστήθη, ως σωματείο με έδρα την Αθήνα, το έτος 1975. Σκοπός του Συνδέσμου, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι: «η συνεργασία των εν Ελλάδι ασχολουμένων με την θεωρητικήν επεξεργασίαν του Εμπορικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, την βελτίωσιν και ανακαίνισιν της εμπορικής νομοθεσίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής και την ερμηνείαν και πρακτικήν ιδία δικαστηριακήν εφαρμογήν του ημεδαπού Εμπορικού Δικαίου…». Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο Σύνδεσμος καθιέρωσε εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών του κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα συζήτηση ζητημάτων του Εμπορικού Δικαίου, ιδιαιτέρου θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος.
Σήμερα ο Σύνδεσμος αριθμεί περί τα 750 μέλη πανελληνίως, η πλειονότητα των οποίων είναι Δικηγόροι, Πανεπιστημιακοί και Δικαστικοί Λειτουργοί. Ο Σύνδεσμος πέραν των Συνεδρίων, είχε και διατηρεί σημαντική δραστηριότητα στην διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συζητήσεων σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, για τα επίκαιρα κάθε φορά ζητήματα Εμπορικού Δικαίου, που εισηγούνται επιφανείς και αναγνωρισμένοι νομικοί. Η ανταπόκριση και συμβολή του επιστημονικού κόσμου στο έργο του Συνδέσμου είναι ουσιαστική.
• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ιδρύθηκε στις 30-11-1914, άρχισε δε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 1919 ως ΝΠΔΔ. Διαχρονικά, παρά τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη δράση του, λειτουργούσε ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής ενώ παράλληλα εκπροσωπούσε, υποστήριζε και αναδείκνυε την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεπερνά τις 106.000, γεγονός το οποίο προσδιορίζει, μεταξύ των άλλων, το ειδικό βάρος των παρεμβάσεων του και γενικότερα της δράσης του στους κόλπους του ελληνικού επιμελητηριακού θεσμού. Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.