Διεθνές Συνέδριο σχετικά με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο στο πλαίσιο του International Focus Programme της ELSA

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Σεμινάρια & Συνέδρια

Διεθνές Συνέδριο σχετικά με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο στο πλαίσιο του International Focus Programme της ELSA!
Κόστος συμμετοχής: 8€ για τα μέλη της ELSA Thessaloniki, 12€ για μη μέλη. Περιλαμβάνονται: παρακολούθηση του ακαδημαϊκού προγράμματος κατά τις δύο ημέρες του συνεδρίου, coffee break, ελαφρύ γεύμα – μπουφέ, συνεδριακό υλικό.
Η προεγγραφή στην ακόλουθη διεύθυνση: https://goo.gl/forms/kdEHYvG1NCkK7ABx2 και η ηλεκτρονική κατάθεση του κόστους συμμετοχής ως τις 20/3 εξασφαλίζει τη θέση σας στο συνέδριο.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή απορίες επικοινωνήστε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seminarsconferences.thessaloniki@gr.elsa.org
 International Conference on Environmental Law, in the framework of the International Focus Programme of ELSA!
The participation fee is 8€ for members of ELSA Thessaloniki and 12€ for non-members. The fee includes: attendance of the academic program during the two days of the conference, coffee break, light lunch – buffet, conference material.
 Pre-subscribing to the following link: https://goo.gl/forms/kdEHYvG1NCkK7ABx2 and by depositing the participation fee until 20/3 ensures your place in the conference.
Certificates of attendance will be provided.
For any further queries please contact: seminarsconferences.thessaloniki@gr.elsa.org