Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι – Συνέδριο

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Αγαπητό Δίκτυο,
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Δικηγορική Εταιρεία Bahas, Gramatidis & Partners Law Firm για την πολύτιμη υποστήριξή τους στη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου της ELSA Greece για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022, με θέμα «Νομικές Πτυχές του Δικαίου Εταιρικών Μετασχηματισμών», το οποίο και έλαβε χώρα την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Η Δικηγορική Εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι» παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Πεποίθηση τους είναι ότι, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, μια δικηγορική εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο, μέσω της πρακτικής εφαρμογής των ποικίλων δεξιοτήτων που προσφέρουν, στα πλαίσια επιχειρηματικών προσεγγίσεων.
Οι δικηγόροι της εταιρείας εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τους στόχους του πελάτη και να αναλύουν και να επιλύουν νομικά ζητήματα μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για τις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας, που στόχο έχουν να διευκολύνουν συστηματικά και ποιοτικά τα κάθε μορφής θέματα της πελατείας της και τις διοικητικές της σχέσεις με αυτήν. Οι πόροι και ο επιχειρησιακός προσανατολισμός της εταιρείας επιτρέπουν να προβλέπονται αλλαγές στις κανονιστικές δομές, στις συνθήκες της αγοράς και στην τεχνολογική πρόοδο. Η εταιρεία παρακολουθεί, επίσης, συνεχώς τις νέες νομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, συμβουλεύοντας τους πελάτες της όταν ενδέχεται να επηρεάζονται τα συμφέροντά τους.
Η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών της. Ένας πελάτης μπορεί να προσδοκά από την Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι να ανταποκρίνεται, άμεσα, να παρακολουθεί τα θέματά του, να είναι ευέλικτη και να επικοινωνεί μαζί του σε τακτική βάση και σε κατανοητή γλώσσα. Επιπλέον, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι, ενώ η υψηλή ποιότητα είναι απαραίτητη, οι υπηρεσίες μας πρέπει επίσης να είναι οικονομικά αποδεκτές.
Η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι η μοναδική Ελληνική δικηγορική εταιρεία που είναι μέλος του World Law Group (https://www.theworldlawgroup.com), ενός από τα ισχυρότερα και πιο ενεργά διεθνή δίκτυα δικηγορικών εταιρειών, αποτελούμενο από 61 δικηγορικές εταιρείες – μέλη υψηλού επιπέδου 416 γραφεία και πάνω από 21.000 δικηγόρους σε 93 χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής, η Μπαχάς, Γραμματίδης& Συνεταίροι μπορεί να απευθύνεται σε γνωστές και καταξιωμένες δικηγορικές εταιρείες ανά τον κόσμο προκειμένου να υποστηρίζεται κατάλληλα στην παροχή τοπικών νομικών συμβουλών, όπως επίσης και παγκόσμιων λύσεων στους
κλάδους των M&As, διανομών, licensing, franchising, μεταφοράς τεχνολογίας,
banking, finance κ.λπ.
Επιπλέον, η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι – αποκλειστικά για την Ελλάδα – μέλος των κορυφαίων διεθνών επαγγελματικών οργανισμών: International Society of Primerus Law Firms (www.primerus.com), με 200 δικηγορικά γραφεία σε πάνω από 40 χώρες, DRI EUROPE, το Ευρωπαϊκό μέρος του DRI International (www.drieurope.org & www.dri.org), The
International Association of Defense Counsel (IADC) (www.iadclaw.org), EUROPEAN JUSTICE FORUM (EJF) (www.europeanjusticeforum.org), EUROPEANFRANCHISE LAWYERS (EFL), συμμετέχει δε σε πολλούς άλλους, ενδεικτικά, στον EALA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορικού Δικαίου).