Παρουσίαση δεύτερης συνεδρίας – Συνέδριο Εταιρικών Μετασχηματισμών

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τους ομιλητές και τον προεδρεύοντα της δεύτερης συνεδρίας του Συνεδρίου Εταιρικών Μετασχηματισμών!
• Ο κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος είναι Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Γερμανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M. in Corporation Law) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (N.Y.U.) των Η.Π.Α.. Κύρια αντικείμενα διδακτικής (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), ερευνητικής και συγγραφικής ενασχόλησης: εταιρικό, πτωχευτικό και λογιστικό δίκαιο. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
• Ο κ. Λάζαρος Γρηγοριάδης είναι Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Αποφοίτησε το 2005 από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (2007) και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (2012) στο Εμπορικό και στο Οικονομικό Δίκαιο από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
Την περίοδο 2007-2008 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης με την ιδιότητα του Υποτρόφου Δημητρίου Ευρυγένη στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Την περίοδο 2008-2012 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έλαβε υποτροφίες λόγω εξαιρετικής επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και το ίδρυμα «Α. Γ. Λεβέντης».
Η διδακτορική του διατριβή έγινε κατ’ εξαίρεση δεκτή προς δημοσίευση από τον διεθνούς κύρους εκδοτικό οίκο Springer International Publishing. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά περιοδικά, τα οποία, όπως και η διδακτορική του διατριβή, έχουν λάβει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών από την ελληνική και την αλλοδαπή θεωρία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια δικαστικών λειτουργών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει δώσει διαλέξεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στους τομείς της εξειδίκευσής του, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών.
• Ο κ. Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (M.B.A. in International Banking & Finance, distinction merit) του University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας. Κύρια αντικείµενα ερευνητικής απασχόλησης, επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και έκτακτων διαλέξεων: εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, αστικό δίκαιο. Έχει συµµετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια και διατελέσει µέλος των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών για την αναθεώρηση του δικαίου των Α.Ε. (Ν. 4548/2018), για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς (Ν. 4601/2019). Τον Ιούνιο 2021 εξελέγη επίκουρος κ. καθηγητής εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Ο κ. Θεόδωρος Κατσάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία έχει διδάξει Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Διαιτησίας.
Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι Διαμεσολαβητής με ειδικότητα στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Tulane Law School New Orleans/Institut für Anwaltschaftsrecht HU-Berlin).
Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, μέλος της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικού και Οικονομικού Δικαίου (Α.E.D.B.F.). Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ν. 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς.