Παρουσίαση πρώτης συνεδρίας – Συνέδριο Εταιρικών Μετασχηματισμών

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τους/-ις ομιλητές/-τριες και τον προεδρεύοντα της πρώτης συνεδρίας του Συνεδρίου Εταιρικών Μετασχηματισμών!
• Ο κ. Δημήτρης Αυγητίδης είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, δίκαιο εταιριών, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και δίκαιο ανταγωνισμού.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε τον τίτλο Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College) με θέμα διδακτορικής διατριβής την ευθύνη της μητρικής εταιρίας για την αφερεγγυότητα των θυγατρικών της. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Law) στο Διεθνές Δίκαιο Συναλλαγών από το London School of Economics, μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά από το Guilhall University of London (Master of Economics) καθώς και δίπλωμα χρηματιστηριακού εκπροσώπου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (Certificate of Registered Representative).
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, ενώ έχει διατελέσει τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ διετέλεσε και ως επικεφαλής της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ν. 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς.
• Ο κ. Απόστολος Καραγκουνίδης είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία έχει διδάξει, σε προπτυχιακό επίπεδο, γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αξιογράφων, ναυτικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς και δίκαιο ανταγωνισμού και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο της αγοράς και δίκαιο προστασίας καταναλωτή.
Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Ανώμαλη συγχώνευση και διάσπαση ανωνύμων εταιριών». Έχει αποκτήσει πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre με κατεύθυνση στο Δίκαιο των Συναλλαγών (Droit des Affaires).
Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος. Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ν. 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς.
• Η κ. Κωνσταντίνα Γκούτη είναι δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία KBVL | Deloitte Legal. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των επιχειρήσεων και εταιρειών και παρέχει νομικές συμβουλές σε εισηγμένες και μη εταιρείες σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ανταγωνισμού, εταιρικών μετασχηματισμών και εξυγίανσης.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου με ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής το Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Είναι μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις.