Παρουσίαση τέταρτης συνεδρίας – Συνέδριο Εταιρικών Μετασχηματισμών

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον προεδρεύοντα και τους ομιλητές/-τριες της τέταρτης και τελευταίας συνεδρίας του Συνεδρίου Εταιρικών Μετασχηματισμών!
• Ο κ. Γεώργιος Τριανταφυλλάκης είναι Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ. και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (επί 10ετία), μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιστημονικών ενώσεων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, πανεπιστημιακά συγγράμματα και σειρά επιστημονικών μελετών σε κατ’ ιδίαν τομείς του εμπορικού δικαίου και έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο εμπορικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tübingen Γερμανίας.
• Η κ. Έφη I. Κινινή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ. Είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με προηγούμενες σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Λονδίνου. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων μελετών και συμβολών σε συλλογικά έργα στα ελληνικά και τα αγγλικά, τις εξής μονογραφίες: «Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άυλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» (2004), «Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (2001), «Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας» (2007), IEL, Competition Law in Greece (edited by Dimitris Tzouganatos) (2015) [σελ. 42-51, 58-79, 86-91, 142-143, 164-173, 182-193, 204-229], «Υπηρεσίες Πληρωμών. Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του ν. 3862/2010» (2016). Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για το δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή. Ορίσθηκε πρόσφατα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020.
• Ο κ. Γιώργος Μπαμπέτας είναι Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δίκαιο αθεμίτου ανταγωνισμού, δίκαιο περιορισμών του ανταγωνισμού, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και δίκαιο προσωπικών εταιριών. Διδάσκει από το 2018 στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης «Δίκαιο και πληροφορική».
Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991. Είναι, επίσης, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου».
Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο κατά των περιορισμών του Ανταγωνισμού», «Οικονομική Εξάρτηση και Καταχρηστική Εκμετάλλευση», μονογραφικών επεξεργασιών, σχετικά με τη «Λύση της προσωπικής εταιρίας», την «Αναγκαστική Σύμβαση» στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και μεγάλου αριθμού άρθρων και μελετών, κυρίως στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, του ανταγωνισμού, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εταιριών. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού και το εταιρικό δίκαιο.
Σπούδασε στη Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984-1989) και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διδακτορικής διατριβής τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο ανταγωνισμού, την οποία εκπόνησε με υποτροφία του «Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών». Μιλάει γερμανικά και αγγλικά.
• Η κ. Λευκοθέα Ντέκα είναι Δικηγόρος. Έχει διατελέσει Εισηγήτρια – Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής επί χρόνια, περνώντας από διάφορες θέσεις. Είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Université Aix – Marseille, Aix-en-Provence, στο οποίο διδάσκει Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Droit Europeen des Affaires (European Business Law).
Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Université Libre de Bruxelles, Institut d’Etudes Européennes, από το οποίο απέκτησε τίτλο με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο – Εμπορικό Δίκαιο (Droit des Affaires).
Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών όπως της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπή για την προσαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αλλά και την νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014.