Παρουσίαση τρίτης συνεδρίας – Συνέδριο Εταιρικών Μετασχηματισμών

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τους ομιλητές της τρίτης συνεδρίας του Συνεδρίου Εταιρικών Μετασχηματισμών!
• Ο κ. Θεόδωρος Κουλουριάνος είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Είναι κάτοχος Πτυχίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο (LL.M. in Banking & Finance Law) του Queen Mary University of London της Μεγάλης Βρετανίας και Διδακτορικού Διπλώματος της Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (με θέμα διδακτορικής διατριβής την Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια με αντικείμενο το δίκαιο αφερεγγυότητας, το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Είναι ειδικός επιστήμονας (κατά το πδ 407/80) στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. και συμμετέχει με αυτοδύναμες διαλέξεις στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Εργασιακού Δικαίου και Δικαίου των Επιχειρήσεων.
• Ο κ. Πέτρος Πανταζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο φορολογικό δίκαιο από την ίδια Σχολή. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει Φορολογικό Δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει επίσης Φορολογικό Δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπως και στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συχνά εισηγητής σε συνέδρια σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συγγράψει και συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων και άρθρων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση. Είναι μέλος του ΔΣ του ελληνικού Παραρτήματος της IFA και της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Φορτσάκης – Διακόπουλος – Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Εταιρείας.