Συνέχιση συνεργασίας με το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Summer ELSA Thessaloniki Law School

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Σεμινάρια & Συνέδρια

Η ELSA Thessaloniki συνεχίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά την επιτυχημένη συνεργασία της με το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ως προς τη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου της.
Το Εργαστήριο αποτελεί τον Ακαδημαϊκό  Συνεργάτη του Θερινού Σχολείου από το 2016 και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ποιοτικού ακαδημαϊκού προγράμματος κα στην σφαιρική εξέταση των θεματικών, που προαγματεύεται κάθε φορά 

Βασική αποστολή του είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής, ενώ συνεργάζεται με περισσότερα από 15 Πανεπιστήμια και Θεσμικά Όργανα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του: http://medlawlab.web.auth.gr/