Συνέδριο Εργατικού Δικαίου

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Σεμινάρια & Συνέδρια

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το πρώτο συνέδριο της ELSA Thessaloniki για το 2020 με θέμα το Εργατικό Δίκαιο, το οποίο έλαβε χώρα στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Σας ευχαριστούμε για την προσέλευση σας και αναμένουμε την παρουσία σας στις επόμενες δράσεις μας!