“Θρησκευτική ελευθερία υπό αμφισβήτηση ; Ελλάδα 2018”

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Σεμινάρια & Συνέδρια

Την Δευτέρα,17 Δεκμεβρίου, έλαβε χώρα η ημερίδα ”Θρησκ

ευτική ελευθερία υπό αμφισβήτηση; Ελλάδα 2018”, στην Αίθουσα 112 (Κωνσταντόπουλος) του κτιρίου Νομικής ΑΠΘ.

Με το πέρας των εισηγήσεων των έγκριτων ομιλητών, ακολούθησε συζήτηση και επίλυση αποριών.

Η ELSA Thessaloniki θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους παρευρισκομένους για τη συμμετοχή σους στην ημερίδα σχετικά με ένα τόσο ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Κέντρου Αριστείας Jean Monett ” Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)”, ενώ έφερε την αιγίδα της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ .