3 μέρες για την ανακοίνωση των θέσεων πρακτικής άσκησης

admin ELSA Komotini, Students Trainee Exchange Program

3 μέρες μένουν μόνο για την ανακοίνωση των θέσεων πρακτικής άσκησης.

Γιατί να μη συνδυάσεις την εργασία με την επίσκεψη σε μια ξένη χώρα ; Τι λες για την Ελβετία;

Μείνετε συντονισμένοι: step.elsa.org

#STEPitUP