5 μέρες για την ανακοίνωση των θέσεων πρακτικής άσκησης

admin ELSA Komotini, Students Trainee Exchange Program

Σε 5 μέρες θα ανακοινωθούν οι θέσεις πρακτικής άσκησης !!!

Πώς σας φαίνεται η ιδέα να ταξιδέψετε στην Ουκρανία;

Περισσότερες πληροφορίες στο: step.elsa.org

#STEPitUP