Ενημερωτική STEP

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Students Trainee Exchange Program

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του ακαδημαϊκού έτους για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ασκούμενων Φοιτητών-Student Trainee Exchange Programme (STEP).
Οι φοιτητές της Νομικής ΑΠΘ είχαν την ευκαιρία να μάθουν ποιες δυνατότητες παρέχει το πρόγραμμα, για νομική πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, αλλά και να λύσουν  τις απορίες τους. Σε αυτό συνέβαλε η κατατοπιστική ενημέρωση από την Αντιπρόεδρο για το Πρόγραμμα STEP της ELSA Thessaloniki Μαρία Αγγελοπούλου και από τον Αντιπρόεδρο του Προγράμματος STEP της ELSA Greece Michalis Stavrakakis καθώς και οι συμβουλές του Assistant for STEP Coaching της ELSA International Pavlos Salonikidis για μια άρτια αίτηση, που είχαν τον πρώτο λόγο.
Όμως επειδή “Every journey begins with a single STEP” δεν θα μπορούσαν να λείπουν άνθρωποι που έκαναν τα δικά τους βήματα σε αυτό το πρόγραμμα είτε από την πλευρά του παρόχου πρακτικής άσκησης, είτε από την πλευρά του ασκουμένου.
Την εκδήλωση έκλεισε η Αντιπρόεδρος Σεμιναρίων και Συνεδρίων της ELSA Thessaloniki Victoria Konstantinidou με σχετική ενημέρωση για τα ELSA Delegations.
#STEPitUp