Πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα STEP

admin ELSA Thessaloniki, Students Trainee Exchange Program

Αναρωτιέσαι μήπως πόσα μέρη είναι διαθέσιμα για να κάνεις την πρακτική σου άσκηση μέσω του προγράμματος STEP;

Σε μια μέρα θα γνωρίζεις!!

#STEPitUP

Περισσότερες πληροφορίες: step.elsa.org