ΕΡΤ Χορηγός Επικοινωνίας 6ου ΕΔΕΔ

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ,  χορηγό επικοινωνίας του 6ου ΕΔΕΔ, για την πολύτιμη στήριξη ...

Χορηγοί 6ου ΕΔΕΔ – Zepos & Yannopoulos Law Firm

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, Χρυσό Χορηγό του 6ου ΕΔΕΔ, ...