Ενημερωτική συνάντηση ELSA Komotini

vp.marketing ELSA Komotini, Uncategorized

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 έλαβε χώρα η Ενημερωτική Συνάντηση της ELSA Komotini όπου παλαιοί και νέοι έδωσαν το παρόν με σκοπό την ενημέρωση των καινούριων μελών για το σωματείο και τις δράσεις που πρόκειται να οργανωθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ παράλληλα τα παλαιότερα μέλη μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και απάντησαν στα ερωτήματα που τέθηκαν. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες εγγραφές των νέων μελών, αλλά και οι ανανεώσεις των παλαιών.