Ενημερωτική Συνάντηση για την ELSA Thessaloniki

vp.marketing ELSA Thessaloniki, Uncategorized

Την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα ενημερωτική συνάντηση για την ELSA Thessaloniki, με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές της Νομικής μια σφαιρικότερη εικόνα της Ένωσης και να πληροφορηθούν για τις νέες δράσεις που θα διοργανώσει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν σε παρουσίαση του κάθε Τομέα και απάντησαν σε ερωτήσεις, ενώ παρευρέθηκαν και μέλη προηγούμενων Δ.Σ., ώστε να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία σχετικά με την ELSA.