Γιατί να συμμετάσχεις στον Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης;

vp.marketing ELSA Greece, Uncategorized, Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Έχεις σκεφτεί τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κάνεις αίτηση και να συμμετάσχεις στον Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης;

• Θα έχεις την ευκαιρία να εκπροσωπήσεις ένα συμβαλλόμενο μέρος στα πλαίσια διαπραγμάτευσης με μια αντίπαλη ομάδα φοιτητών/-τριών, είτε για την επίτευξη μιας συναλλαγής, είτε για την επίλυση μιας διαφωνίας.

• Θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εκπαιδευτικά μαθήματα (trainings) σχετικά με τις δεξιότητες της διαπραγμάτευσης πριν τον Διαγωνισμό, από επαγγελματίες του χώρου.

• Θα εξοικειωθείς με τον θεσμό, αλλά και τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, εξασκώντας και βελτιώνοντας τις διαπραγματευτικές σου ικανότητες.

• Θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της διαπραγμάτευσης.